Til­ba­ge­blik på gran­dæk­nings­kur­sus 2019

af 6 nov, 2019

Det duf­ter af gran

Gran­dæk­nings­kur­set blev afholdt tirs­dag d. 22. okto­ber 2019

Efter­års­grav­ste­der­ne blev for­vand­let til grøn­ne gran­land­ska­ber, da vi 51 per­so­ner med saks og deko­ra­tions­ma­te­ri­a­ler tog på gran­dæk­nings­kur­sus ved Sel­de Kir­ke. Indsnus gran­duf­ten og det køli­ge efter­år­s­vejr med bil­le­der fra dagen.