Stu­di­e­tur 2022

af 18 apr, 2022

Vil du se Dan­marks stør­ste udvalg af planter?

Stu­di­e­tu­ren afhol­des tirs­dag d. 17. maj 2022

Årets før­ste stu­di­e­tur tager os til Jes­pers Plan­tesko­le, der har Dan­marks stør­ste udvalg af plan­ter, og Holste­bro Kir­ke­gård, hvor vi både ser kre­ma­to­ri­et og den smuk­ke kirkegård.

Hvor? Jes­pers Plan­tesko­le, Har­re­strup­vej 64, 7500 Holste­bro — og sene­re Holste­bro Kir­ke­gård, Viborg­vej 10, 7500 Holstebro

Hvor­når? Tirs­dag d. 17. maj 2022 kl. 9.00 ved Jes­pers Planteskole

Dagens pro­gram
Kl. 9.00: Mor­genkaf­fe og rundstyk­ker
Kl. 9.30: Rund­vis­ning på Jes­per Plan­tesko­le
Ca. kl. 12.00: Frokost på Holste­bro Kir­ke­gård
Kl. 12.30: Rund­vis­ning på Holste­bro Kir­ke­gård og krematoriet

Til­mel­ding
Det er gra­tis at del­ta­ge, men til­meld dig ved Jan på langballejan@gmail.com / 22 75 70 63.