Nyhe­der

Arran­ge­men­ter 2024

Drøm­mer du om at bli­ve bed­re til at anlæg­ge grav­ste­der hele året og gran­dæk­ke dem smukt i vin­ter­må­ne­der­ne? Så læs mere om arran­ge­men­ter­ne i FAKK Viborg!

læs mere

Stu­di­e­tur 2022

Vil du se Dan­marks stør­ste udvalg af plan­ter? Ta’ med på årets stu­di­e­tur med FAKK Viborg til Jes­pers Plan­tesko­le og Holste­bro Kirkegård.

læs mere