Nyhe­der

Stu­di­e­tur 2022

Vil du se Dan­marks stør­ste udvalg af plan­ter? Ta’ med på årets stu­di­e­tur med FAKK Viborg til Jes­pers Plan­tesko­le og Holste­bro Kirkegård.

læs mere

Invi­ta­tion til hyggeaften

Så ska’ der hyg­ges! Vi mødes på Ski­ve Kir­ke­gård, hvor vi får en rund­t­ur, hører om drif­ten og slut­ter af med lidt godt til ganen og en kop kaf­fe. Mød blot op!

læs mere