Nyhe­der

Stu­di­e­tur 2019

Genop­lev den fri­ske vester­hav­sluft og det naturs­køn­ne områ­de ved Fil­sø i bil­le­der og tekst fra årets før­ste studietur.

læs mere

Kom med til gran­dæk­nings­kur­sus 2019

Tag saks, knæ­be­skyt­te­re og deko­ra­tions­ma­te­ri­a­le under armen, for vi skal lære om alter­na­ti­ve gran­dæk­nings­me­to­der sam­men, så vores kir­ke­går­de kom­mer til at stik­ke ud til vinter. 

læs mere