Invi­ta­tion til hyggeaften

af 17 aug, 2021

Så ska’ der hygges!

Invi­ta­tion til hyg­ge­af­ten tirs­dag d. 7. sep­tem­ber 2021 kl. 19.00–21.00

Sen­som­me­rens regn­vej­rs­da­ge kan ikke slå os gar­ve­de uden­dørs­men­ne­sker ud, så lad os mødes og hyg­ge sam­men! Vi trop­per op på Ski­ve Kir­ke­gård, hvor vi får en rund­vis­ning og hører lidt om drif­ten. Her­ef­ter ser­ve­res der lidt godt til ganen og en kop kaf­fe, imens vi hyg­ger os sam­men og snak­ker om løst og fast.

Hvor? Ski­ve Kir­ke­gård ved ind­gan­gen på Fre­de­riks­dal Allé 1B, 7800 Skive

Hvor­når? Tirs­dag d. 7. sep­tem­ber 2021 kl. 19.00–21.00

Pris: GRATIS — mød bare op!