Invi­ta­tion til grandækningskursus

af 30 sep, 2021

Gran­dæk­nings­me­to­der med pla­de og tov

Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus man­dag d. 25. okto­ber 2021 kl. 9.00

Tiden fly­ver af sted, og det er alle­re­de tid til at pyn­te kir­ke­går­de­ne med flot­te gran­de­ko­ra­tio­ner. Der­for invi­te­res du til gran­dæk­nings­kur­sus, hvor vi i år vil have fokus på alter­na­ti­ve gran­dæk­nings­me­to­der ved brug af pla­de, tov, sli­ske og net. Husk at tage saks, knæ­be­skyt­te­re og deko­ra­tions­ma­te­ri­a­le med — og selv­føl­ge­lig gode idéer og ude­tøj. Erfar­ne kol­le­ga­er vil natur­lig­vis hjæl­pe alle nye kol­le­ga­er godt på vej.

Hvor? Glyn­gø­re Kir­ke, 7870 Ros­lev — ind­kørs­len til par­ke­rings­plad­sen er ved Durupvej

Hvor­når? Man­dag d. 25. okto­ber 2021 kl. 9.00 på parkeringspladsen

Pris: 300 kr. pr. person

Beta­ling: Kon­tonum­mer 9336–2072752336 sene­st man­dag d. 18. okto­ber — husk at skri­ve, hvil­ken kir­ke du tilhører

Dagens pro­gram
Kl. 9.00: Mor­genkaf­fe
Kl. 9.30: Intro­duk­tion til gran­dæk­ning
Kl. 9.45: Gran­dæk­ning på kir­ke­går­den
Kl. 13.00: Frokost og spørgs­mål
Kl. 14.30: Tak for i dag