Invi­ta­tion til Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­sen 2020

af 30 jun, 2020

 

Gra­tis adgang og inspira­tion til dig

Invi­ta­tion til årets Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­se man­dag d. 31. august 2020 kl. 10–16

Tra­di­tio­nen tro er du invi­te­ret til årets Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­se! Der er gra­tis adgang, og til mes­sen kan du få inspira­tion til kir­ke­går­den og din egen have, og du har mulig­hed for at vin­de lækre præ­mi­er i løbet af dagen. Ta’ dine kol­le­ga­er, med­hjæl­pe­re, ægte­fæl­le og nabo­er med, og find inspira­tion og gør en go’ han­del. Hele dagen er der mulig­hed for at købe sandwich, grill­pøl­ser, drik­ke­va­rer, kaf­fe og læk­ker hjem­me­bagt kage til rime­li­ge pri­ser, som alt sam­men kan nydes i det opstil­le­de telt.

Hvor? Lød­derup Kir­ke, Har­re­højvej 56, Lød­derup 7900 Nykø­bing Mors

Hvor­når? Man­dag d. 31. august 2020 kl. 10–16

OBS! GRATIS ADGANG!

Dagens pro­gram
Kl. 10.00: Udstil­ler­ne er på plads
Kl. 10.30: Kir­ke­gårds­mes­sen 2020 åbnes offi­ci­elt af sog­ne­præst Ste­en Sune­sen
Kl. 11.00 og 13.30: Udtræk­ning af gevin­ster ud fra ind­gangs­bil­let­ten – den er gra­tis, og den udle­ve­res ved ind­gang til plad­sen – sørg for at få en, så du er med i lod­træk­nin­gen
Kl. 16.00: Kir­ke­gårds­mes­sen 2020 siger TAK for den­ne gang – og kom godt hjem! 

Se mere om udstil­ler­ne og sponso­rer­ne på www.kirkegaardsmessen.dk og Face­book: Kir­ke­gårds­mes­sen Mors