Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de 2022

af 21 jan, 2022

Pen­sions­ord­nin­ger og sundhedsforsikring?

Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de tirs­dag d. 25. janu­ar 2022

Ta’ med til FAKK Viborgs vin­ter­mø­de, hvor Jakob Juul Thor­sen fra Sam­pen­sion for­tæl­ler om pen­sions­ord­nin­ger og sund­heds­for­sik­rin­gen. 

Det er gra­tis at del­ta­ge i vin­ter­mø­det, men du må ger­ne til­mel­de dig til Poul Erik, så vi er sik­re på at have rundstyk­ker og sandwich nok til alle.

Til­mel­ding på sms: 20 27 75 38

Hvor? Vrid­sted Sog­ne­hus, Dås­b­jerg­vej 2, 7800 Skive

Hvor­når? Tirs­dag d. 25. janu­ar kl. 9–12

Vi glæ­der os til en inspi­re­ren­de og hyg­ge­lig for­mid­dag sam­men med gode kollegaer!