For­man­dens beret­ning 2024

For­man­dens beret­ning 2024 Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen 4. marts 2024 Indledning Tiden er end­nu engang inde til, at jeg skal aflæg­ge en for­mands- og bestyrelsesberetning. FAKK Viborg — vores lokalafdeling Der var en posi­tiv frem­gang i...

Arran­ge­men­ter 2024

Arran­ge­men­ter 2024 Hvad drøm­mer du om at bli­ve bed­re til? I FAKK Viborg vil vi ger­ne udvik­le vores kom­pe­ten­cer gen­nem kur­ser og ture, hvor fæl­les­skab, videns­de­ling og fag­lig nys­ger­rig­hed er i høj­sæ­de. Der­for kan du alle­re­de nu...

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2024

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2024 Kom med til gene­ral­for­sam­ling 2024 Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling d. 4. marts 2024 kl. 9 Snart er det ved at være tiden, hvor FAKK Viborg afhol­der gene­ral­for­sam­ling. I år er det man­dag d....

For­man­dens beret­ning 2023

For­man­dens beret­ning 2023 Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen 6. marts 2023 Indledning Så blev det tid for end­nu en års­be­ret­ning. Hel­dig­vis har 2022 ikke været præ­get af begræns­nin­ger på grund af nogen coronavirus. FAKK Viborg — vores...

Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2022

Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2022 Gran­dæk­nings­me­to­der med sli­ske og net Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 25. okto­ber 2022 kl. 9.00 Nu skal kir­ke­går­de­ne pyn­tes med flot­te gran­de­ko­ra­tio­ner! Der­for invi­te­res du...

Stu­di­e­tur 2022

Stu­di­e­tur 2022 Vil du se Dan­marks stør­ste udvalg af planter? Stu­di­e­tu­ren afhol­des tirs­dag d. 17. maj 2022 Årets før­ste stu­di­e­tur tager os til Jes­pers Plan­tesko­le, der har Dan­marks stør­ste udvalg af plan­ter, og Holste­bro Kir­ke­gård,...