Kur­sus­dag Ellen­gaard 2019

Genop­lev kur­set ved Ellen­gaard Plan­tesko­le Tirs­dag d. 21. maj hop­pe­de 35 fri­ske gra­ve­re i arbejd­s­tø­jet for at vise Ellen­gaard Plan­tesko­le, hvor­dan sted­s­e­grøn­ne fin­gre ser ud. Der blev bun­det buket­ter af stau­der til den helt sto­re...

Invi­ta­tion til kur­sus­dag Ellen­gaard 2019

Invi­ta­tion til kur­sus ved Ellen­gaard Plan­tesko­le Tids­punkt: Tirs­dag d. 21. maj 2019 kl. 9.30–15.00     Hvad kan du for­ven­te? I sam­ar­bej­de med Ellen­gaard Plan­tesko­le har vi skabt en kur­sus­dag, hvor du kan prø­ve kræf­ter med...

Gene­ral­for­sam­ling 2019

FAKK Viborgs gene­ral­for­sam­ling 2019 er afholdt, og en ny for­mand er til­t­rå­dt. Refe­ra­tet kan læses her. Refe­rat fra gene­ral­for­sam­ling i FAKK Viborg 4. marts 2019 Del­ta­ge­re: 22 af afde­lin­gens 75 med­lem­mer delt­og i gene­ral­for­sam­lin­gen....