Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de 2020

Kom­pe­ten­ce­fond og seni­o­r­ord­ning? Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de tirs­dag d. 28. janu­ar 2020 Ta’ med til FAKK Viborgs vin­ter­mø­de, hvor næst­for­mand i FAKK, John Lyk­ke­dal, hol­der oplæg om Ser­vi­ce­for­bun­det, Den Stats­li­ge Kom­pe­ten­ce­fond og...

Til­ba­ge­blik på gran­dæk­nings­kur­sus 2019

Det duf­ter af gran Gran­dæk­nings­kur­set blev afholdt tirs­dag d. 22. okto­ber 2019 Efter­års­grav­ste­der­ne blev for­vand­let til grøn­ne gran­land­ska­ber, da vi 51 per­so­ner med saks og deko­ra­tions­ma­te­ri­a­ler tog på gran­dæk­nings­kur­sus ved Sel­de...

Stu­di­e­tur 2019

På jagt efter natu­ren Stu­di­e­tu­ren blev afholdt man­dag d. 26. august 2019 Årets før­ste stu­di­e­tur stod i natu­rens tegn med en gui­det tur omkring Fil­sø af Natur- og kul­tur­for­mid­ler Mere­te Vigen Han­sen. Vi hør­te om søens histo­rie fra old­tid til...

Kom med til gran­dæk­nings­kur­sus 2019

Alter­na­ti­ve gran­dæk­nings­me­to­der Gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 22. okto­ber 2019 Årets gran­dæk­nings­kur­sus afhol­des hos vores gode ven, Peter, ved Sel­de Kir­ke, Sko­le­bak­ken 1A, Sel­de, 7870 Ros­lev. Gran­dæk­nings­kur­set bli­ver alde­les...

Invi­ta­tion til stu­di­e­tur 2019

I natu­rens fod­spor Stu­di­e­tu­ren er man­dag d. 26. august 2019 Årets før­ste stu­di­e­tur, som er ble­vet til i et sam­ar­bej­de mel­lem FAKK Viborg og FAKK Aarhus/Randers, står i natu­rens tegn. Vi kører med Ans bus­sen til Fil­sø, hvor­fra Natur-og...