Invi­ta­tion til grandækningskursus

Invi­ta­tion til grandækningskursus Gran­dæk­nings­me­to­der med pla­de og tov Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus man­dag d. 25. okto­ber 2021 kl. 9.00 Tiden fly­ver af sted, og det er alle­re­de tid til at pyn­te kir­ke­går­de­ne med flot­te...

Invi­ta­tion til hyggeaften

Invi­ta­tion til hyggeaften Så ska’ der hygges! Invi­ta­tion til hyg­ge­af­ten tirs­dag d. 7. sep­tem­ber 2021 kl. 19.00–21.00 Sen­som­me­rens regn­vej­rs­da­ge kan ikke slå os gar­ve­de uden­dørs­men­ne­sker ud, så lad os mødes og hyg­ge sam­men! Vi trop­per op på...

For­man­dens beret­ning 2021

For­man­dens beret­ning 2021 For­man­dens beret­ning 2021 Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen man­dag d. 14. juni 2021 Ind­led­nin­gEnd­nu et år et gået, eller ret­te­re sagt godt 15 mdr., siden vi sidst hav­de gene­ral­for­sam­ling. Meget er...

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2021

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2021 Ta’ med til gene­ral­for­sam­ling 2021 Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling man­dag d. 14. juni 2021 kl. 9 End­nu et år er gået (godt og vel end­da – 15 mdr.), siden vi sidst hav­de gene­ral­for­sam­ling....

Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2020

Gran­dæk­nings­me­to­der med sli­ske og net Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 20. okto­ber 2020 kl. 9.00 OBS! Vi føl­ger Sund­hedsmyn­dig­he­der­nes anvis­nin­ger i for­hold til COVID-19, og der­for er gran­dæk­nings­kur­set kun for dig,...