Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2020

Gran­dæk­nings­me­to­der med sli­ske og net Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 20. okto­ber 2020 kl. 9.00 OBS! Vi føl­ger Sund­hedsmyn­dig­he­der­nes anvis­nin­ger i for­hold til COVID-19, og der­for er gran­dæk­nings­kur­set kun for dig,...

Invi­ta­tion til Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­sen 2020

  Gra­tis adgang og inspira­tion til dig Invi­ta­tion til årets Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­se man­dag d. 31. august 2020 kl. 10–16 Tra­di­tio­nen tro er du invi­te­ret til årets Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­se! Der er gra­tis adgang, og til mes­sen kan du få...

Ind­by­del­se til tema- og hyggeaften

Ind­by­del­se til tema- og hyggeaften Så skal vi hygge! Ind­by­del­se til tema- og hyg­ge­af­ten tirs­dag d. 25. august 2020 kl. 19–21 Ta’ med til en hyg­ge­lig aften ved Viborg Kir­ke­gård, hvor Niels Kru­se viser os de nye områ­der på kir­ke­går­den med brug af...

For­man­dens beret­ning 2020

For­man­dens beret­ning 2020 Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen man­dag d. 2. marts 2020 Ind­led­ning­Så er der gået end­nu et år, siden vi sidst hav­de gene­ral­for­sam­ling. I de fle­ste besty­rel­ser er det som regel for­man­dens lod at aflæg­ge...

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2020

Kom med til gene­ral­for­sam­ling 2020 Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling man­dag d. 2. marts 2020 kl. 9 Ta’ med til FAKK Viborgs gene­ral­for­sam­ling, hvor for­mand i FAKK Viborg, Poul Erik Nygaard, hol­der års­be­ret­ning. Der­u­d­over vil der også være valg...