Invi­ta­tion til Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­sen 2020

  Gra­tis adgang og inspira­tion til dig Invi­ta­tion til årets Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­se man­dag d. 31. august 2020 kl. 10–16 Tra­di­tio­nen tro er du invi­te­ret til årets Kir­ke- og kir­ke­gårds­mes­se! Der er gra­tis adgang, og til mes­sen kan du få...

Ind­by­del­se til tema- og hyg­ge­af­ten

Så skal vi hyg­ge! Ind­by­del­se til tema- og hyg­ge­af­ten tirs­dag d. 25. august 2020 kl. 19–21 Ta’ med til en hyg­ge­lig aften ved Viborg Kir­ke­gård, hvor Niels Kru­se viser os de nye områ­der på kir­ke­går­den med brug af stau­der og ander­le­des...

For­man­dens beret­ning 2020

For­man­dens beret­ning 2020 Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen man­dag d. 2. marts 2020 Ind­led­ning­Så er der gået end­nu et år, siden vi sidst hav­de gene­ral­for­sam­ling. I de fle­ste besty­rel­ser er det som regel for­man­dens lod at aflæg­ge...

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2020

Kom med til gene­ral­for­sam­ling 2020 Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling man­dag d. 2. marts 2020 kl. 9 Ta’ med til FAKK Viborgs gene­ral­for­sam­ling, hvor for­mand i FAKK Viborg, Poul Erik Nygaard, hol­der års­be­ret­ning. Der­u­d­over vil der også være valg...

Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de 2020

Kom­pe­ten­ce­fond og seni­o­r­ord­ning? Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de tirs­dag d. 28. janu­ar 2020 Ta’ med til FAKK Viborgs vin­ter­mø­de, hvor næst­for­mand i FAKK, John Lyk­ke­dal, hol­der oplæg om Ser­vi­ce­for­bun­det, Den Stats­li­ge Kom­pe­ten­ce­fond og...