Arran­ge­men­ter 2024

af 3 mar, 2024

Hvad drøm­mer du om at bli­ve bed­re til?

I FAKK Viborg vil vi ger­ne udvik­le vores kom­pe­ten­cer gen­nem kur­ser og ture, hvor fæl­les­skab, videns­de­ling og fag­lig nys­ger­rig­hed er i høj­sæ­de. Der­for kan du alle­re­de nu skri­ve dig et par arran­ge­men­ter bag øret — eller i din 2024 kalender:

Tirs­dag d. 14. maj: Anlægs­kur­sus på Hørup Kir­ke­gård
Tors­dag d. 20. juni: Aften­tur til Bjer­ring Kir­ke­gård
Man­dag d. 2. sep­tem­ber: På tur til Fur
Tirs­dag d. 22. okto­ber: Grandækningskursus